Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Müzik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda müzik teorisi ve işitme eğitimi dersinde kazanılan bilgi ve becerilerin öğretmelik mesleğinde kullanılma düzeyleri

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

 • 2001 Postgraduate

  Müzik eğitimi bölümlerinin giriş-yetenek sınavlarına başvuran adayların müziksel işitme-yineleme sınavındaki soru tiplerine göre başarı durumlarının belirlenmesi

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı