Asst. Prof.

BEGÜMHAN YÜKSEL


Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Doctorate

Ankara University, Egitim Fakültesi, Özel Eğitim, Turkey

1999 - 2000

1999 - 2000

Postgraduate

Leeds Metropolitan University, Education Faculty, Special Educational Needs, England

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Hacettepe University, Ev Ekonomisi Yüksek Okulu, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Education, Preschool Education

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

2010 - 2018

2010 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

2009 - 2010

2009 - 2010

Research Assistant PhD

Akdeniz University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

2005 - 2009

2005 - 2009

Research Assistant

Akdeniz University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

2003 - 2005

2003 - 2005

Lecturer

Akdeniz University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Managerial Experience

2012 - 2013

2012 - 2013

Head of Department

Akdeniz University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Okul Öncesi Eğitimi Bağlamında Mentor Öğretmenlerin Mesleki Rehberlik Yeterlikleri

Yazıcı Z. , Aslan A. , Yüksel B.

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), no.58, pp.417-441, 2021 (National Refreed University Journal)

2019

2019

Öğretmen adaylarının çocuk katılım hakkına ilişkin farkındalıklarının değerlendirilmesi

Yazıcı Z. , Yüksel B.

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.457-477, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2010

2010

Acquisition of Turkish of Russian-Turkish Bilingual Children in Early Childhood

Yazıcı Z. , Yüksel B. , Can Yaşar M.

International Journal of Human Science, vol.7, no.1, pp.635-949, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Acquisition of Turkish of Russian-Turkish Bilingual Children in Early Childhood

Yazıcı Z. , Yüksel B., Can Yaşar M.

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN SCIENCES, vol.7, no.1, pp.635-646, 2010 (National Refreed University Journal)

2007

2007

Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Değerlendirilmesi

Yazıcı Z. , Yellice B., Özer D.

Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.131-141, 2007 (National Refreed University Journal)

2005

2005

Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimde Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarından Beklentileri.

YAZICI Z. , Yüksel B. , Güzeller C. O.

Mesleki Eğitim Dergisi, vol.7, no.13, pp.63-76, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

KADINLARIN ÇOCUK SAHİBİ OLMA MOTİVASYONLARINA GENEL BİR BAKIŞ

YAZICI Z. , YÜKSEL B.

7. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 24 May 2021

2021

2021

Ergenlerde Duygu Düzenleme

YAZICI Z. , YÜKSEL B.

International Academian Studies Congress (ASC-2021 / BAHAR), Turkey, 29 April 2021

2009

2009

Özel Eğitim ve Genel Eğitim Öğretmenlerinin Tükenmişliklerine etki Eden Değişkenlerin İrdelenmesi

YÜKSEL B. , Kaner S., Güzeller C.

19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Muğla, Turkey, 22 - 24 October 2009, vol.5, no.8, pp.26-35

2008

2008

Öğretmen mesleki tükenmişlik ölçeği geliştirme çalışması

YÜKSEL B. , Kaner S., ŞEKERCİOĞLU G.

1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.515-530 Creative Commons License

2008

2008

Öğretmen mesleki yetkinlik ölçeği geliştirme çalışması

Kaner S., ŞEKERCİOĞLU G. , YÜKSEL B.

1. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.317-331 Creative Commons License

2008

2008

Öğretmen Mesleki Tükenmişlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

Yellice-Yüksel B. , Kaner S., Şekercioğlu G.

Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2008, vol.3, no.17, pp.26-32

2008

2008

Öğretmen Mesleki Yetkinlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

Kaner S. , Şekercioğlu G. , Yellice-Yüksel B.

Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2008, vol.5, no.8, pp.121-130

2003

2003

Okul Öncesi Eğitim Ortamlarının Değerlendirilmesi

YAZICI Z. , YÜKSEL B. , Özer D. S.

OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Muğla, Turkey, 5 - 11 October 2003, pp.113-123

Books & Book Chapters

2021

2021

Ergenlerde Duygu Düzenleme

YAZICI Z. , YÜKSEL B.

in: DEĞİŞİMDEN DÖNÜŞÜME SOSYAL BİLİMLERDE YENİ NORMLAR, Doç. Dr. Osman YILMAZ Doç. Dr. Hamza ŞİMŞEK Dr. Öğr. Üyesi Saadet SAĞTAŞ Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.217-230, 2021

2019

2019

Erken Çocukluk Döneminde Ortopedik Yetersizlik ve Süreğen Hastalığı Olan Çocuklar ve Eğitimleri

YÜKSEL B. , KOCA C.

in: Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştırma, Yüksel B., Editor, Hedef Cs Yayıncılık, Ankara, pp.187-213, 2019

2006

2006

Zihinsel Özürlüler

Yellice-Yüksel B.

in: Aile Eğitim Rehberi, Başbakanlık, Editor, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, pp.1-56, 2006

2005

2005

Çocuklara Yönelik Animasyon Etkinlikleri

Yellice B.

in: Animasyon, "Özer D.S.", Editor, Kök Yayınevi, Ankara, pp.37-56, 2005