Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

For A Sustainable Irrigation Management A New Intelligent And Integrated Decision Support System ENORASIS

Synergy& Technical Development International Conferences, Gödöllő, Hungary, 12 - 15 October 2015

Taşkın Belirlemede Uzaktan Algılamanın Kullanım Olanakları

Taşkın, Heyelan Ve Dere Yataklarının Korunması Konferansı, Trabzon, Turkey, 7 - 08 August 2008

Uzaktan Algılama Tekniğiyle Evapotranspirasyonun Belirlenmesi

4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul, Turkey, 13 - 16 September 2006

Using Remote Sensing on Management of Irrigation Systems

International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, İzmir, Turkey, 7 - 10 October 2003, pp.518-524

Atıksu Sulamasında Uygun Sulama Yöntemlerinin Seçimi

I. Ulusal Sulama Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2001

Marjinal Kaliteli Suların Sulamada Kullanımı

I. Türkiye Su Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 January 2001

Metrics

Publication

39

Citation (Scopus)

65

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals