Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE PSİKİYATRİK BAKIM: TÜRKİYE’DEN BİR DURUM ÇALIŞMASI

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 June 2021

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Psikiyatrik Bakım: Türkiye'den Bir Durum Çalışması

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 25 June 2021, pp.160

Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşire Olmak: Niteliksel Bir Çalışma

V. Ulusal IX. Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

TELEFON TEMELLİ HEMŞİRELİK MÜDAHALESİNİN ŞİZOFRENİ HASTALARININ İLAÇ TEDAVİSİ UYUMUNA ETKİSİ

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRE OLMAK: NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA

V. Ulusal IX. Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2018, pp.1519-1520

ŞİZOFRENİ HASTALARININ BAKIMINAYÖNELİK BİR TELE HEMŞİRELİKUYGULAMASI: TELEFONLA PROBLEM ÇÖZMEMÜDAHALESİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Burdur, Turkey, 2 May - 05 July 2018

Mental Disorders in Siblings

10. Uluslararsı Psikofarmakoloji Kongresi, 25 - 29 April 2018

Yasın Aile Üzerine Etkileri ve Yas Yaşayan Aileler için Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.275

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERE GÖRE KLİNİK HEMŞİRELERİN EĞİTİME KATKISI

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.430-431

Psikiyatri Hemşireliği Bakış Açısıyla Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Risk Yönetimi

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.275

Mental disorders in siblings: experiences and problems

10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2018, vol.28, pp.81

Fiziksel Tespit Uygulaması ve Psikiyatri Hemşireliği Yaklaşımı

II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.683

Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerde Yardım Arama Davranışları

II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.684

Fiziksel Tespit Uygulamalarını Azaltma Kapsamında Uygulanan Müdahaleler

II. International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.684

RUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE YARDIM ARAMA DAVRANIŞLARI

II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 01 October 2017, pp.684

Ethical Issues in Nursing Education:Opening Pandora’xxs Box

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017

How do you preferred to be addressed: The effect of form of address on nursing care in Turkish Culture

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.40

HOW DO YOU PREFER TO BE ADDRESSED: THE EFFECT OF FORM OF ADDRESS ON NURSING CARE IN TURKISH CULTURE

Intrenational Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.1

NURSES' KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES TOWARDS PHYSICAL RESTRAINTS

International Congress On Ethics In Nursing Education, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.114

PEER LEARNING AND ETHICS IN NURSING EDUCATION

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017, pp.162

ŞİZOFRENI HASTALARININ TABURCULUK SONRASI ERKEN DÖNEMDE ÖZ BAKIM GÜCÜ VE BAKIM GEREKSINIMLERI

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016

Bipolar Bozukluk Tedavisinde Kullanılan Tamamlayıcı Uygulamalar

2.Ulusal İntegratif Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 15 November 2015, pp.57-58

ÇOCUKLA TERAPÖTİK GÖRÜŞMENİN HEMŞİRELİK SÜRECİNE GÖREİNCELENMESİ

Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “Erken Müdahale”, 11 - 13 May 2015, vol.1, pp.657-664

Çocukla Terapötik Görüşmenin Hemşirelik Sürecine Göre İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2015, pp.657-663

GENEL KLİNİKLERDE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI

12. ULUSAL KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ ve PSİKOSOMATİK TIP KONGRESİ, Konya, Turkey, 26 - 28 March 2015

The Strains Experienced By The Caregiver Of To Individuals With Dementia: A Phenomenological Study

1st International Conference of Community Public Health Nursing: Research, Education and Practice, 14 - 16 November 2013

Famıly-Based Psychoeducatıon Programs To The Preventıon Depressıon For Chıldren Of Depressed Parents: Systematıc Revıew.

1st International Conference of Community and Public Health Nursing- Research, Education and Practice., Atina, Greece, 14 - 16 November 2013, pp.11-12

Living With Mentally Ill Parents: The Child Perspective

21st World Congress of Social Psychiatry, Lisbon, Portugal, 29 June - 03 July 2013, pp.1

Demans Tedavisinde Tamamlayıcı Alternatif Tedaviler Kullanılabilir mi?

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Turkey, 3 - 05 June 2013

Bireyleri Anlamak: Ruhsal Hastalığa Kültürel Bakış

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi., Antalya, Turkey, 1 - 04 June 2013

Demansta Bilişsel Aktiviteyi Artırıcı Psikososyal Uygulamalar

III. Ulusal Alzheimer Kongresi, Turkey, 21 - 24 March 2013

Knowledge Development Process In Nursıng

Quality Indicators of Nursing PhD Education: International Symposium, İzmir, Turkey, 28 - 30 November 2012

Scientist Or Faculty Member?

Quality Indicataors of Nursing PhD Education: International Symposium (Hemsirelikte Doktora Eğitiminin Kalite Göstergeleri: Uluslararası Sempozyum), İzmir, Turkey, 28 - 30 November 2012, pp.34-35

Knowledge Development Process in Nursing

Quality Indicators of Nursing PhD Education: International Symposium, Turkey, 1 - 04 November 2012

Bir Olgu Temelinde Psikiyatrik Bakımda Roy’un Adaptasyon Modelinin Kullanımı

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 07 October 2012

Psikiyatri Hemşireliği Uygulamasında Akut Psikiyatrik Bakım

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012

Afetler Sonrası Ruhsal Bozukluklarda Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012

Demansta Medikal Tedavi Olmadan Bilişsel Aktivite Artırılabilir mi?

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 07 October 2012

Psikiyatride İyileşme Mümkün Müdür?

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 07 October 2012

Bir Olgu Temelinde Psikiyatrik Bakımda Orem in Özbakım Yetersizliği Teorisi nin Kullanımı

II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012

Psikiyatrik Hastalıklara “Erken Müdahale” Edilebilir Mi?

2. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey

Bir Olgu Temelinde Psikiyatrik Bakımda Peplau’nun “Kişilerarası İlişkiler Kuramı”nın Kullanımı

2. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 1 - 04 October 2012

Ebeveynde Ruhsal Hastalık: Onsuz Büyümek.

1. Uluslararası 5. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.128

Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Önemi ve Sorumlulukları

Üçüncü Ulusal psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 03 June 2008 - 06 June 2009

Traditional Beliefs and Practices of Women About Pregnancy

10th International Interdisciplinary Congress on Women Madrid, Madrid, Spain, 3 - 09 July 2008, pp.250

Traditional beliefs and practices of women about pregnancy

10th International Interdisciplinary Congress of Womens, Mundes de Mujeres/Women’s Worlds 2008, Spain, 1 - 04 July 2008, pp.260 Sustainable Development

Oral medication administration in inpatient psychiatric care in Turkey

World Psychiatric Association International Congress, İstanbul, Turkey, 12 - 16 June 2006, pp.1

Ebelerin Anneliğe Bakışı.

II.Uluslararası IX. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 11 September 2003, pp.32

Yeni Bir Böbrekle Yaşamak:Alıcıların Algılamaları

13.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 September 2003, pp.100

Eğitici hemşirelerin klinik uygulamalar sırasında karşılaştıkları stres yaratıcı durumlar zorlanma düzeyleri ve başetme yolları

4. Ulusal Hemşirelik Eğitim Sempozyumu ”Uluslararası Katılımlı”, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 10 - 12 September 1997, pp.210-215

Değişmek Gerekiyor: Ama Nasıl?

Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kongre Kitabı., Ankara, Turkey, 14 - 16 May 1998, pp.112-124

Psikotik bozuklukların neden olduğu sosyal ve ekonomik kayıplar

III. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 24 - 26 June 1992

Books & Book Chapters

Bir Bakım Bilimine Temellenen Hemşirelik Eğitim programı Oluşturmak: Siena Deneyimi

in: Bakım Bilimine Temellenen Hemşirelik Eğitim Programı, Hülya Okumuş,Özen KULAKAÇ,İlkay BOZ, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.201-230, 2022 Sustainable Development

Eylem Araştırmasında Karma Yöntem Uygulaması

in: EYLEM ARAŞTIRMASINDA KARMA YÖNTEM UYGULAMALARI Yöntemden Topluluk Eylemine, ilhan Günbayı,Engin Karadağ, Editor, Sage, London/New Delhi , Ankara, pp.57-98, 2022 Sustainable Development

İNSAN BAKIM KURAMININ EĞİTİMDE KULLANIMI

in: Postmodern Hemşirelik İnsan Bakım Kuramı, Okumuş,Hülya;Boz,İlkay, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.101-114, 2020

Yüksek Riskli Gebeliğin Psikolojik Yönü

in: Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı, TAŞKIN,Lale, Editor, Palme Yayıncılık, Ankara, pp.118-133, 2002

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

180

Citation (WoS)

137

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

154

H-Index (Scopus)

7

Project

6

Thesis Advisory

10

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals