Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkmenistan’ın Dil Politikaları ve Ana Dili Öğretimine Yansımaları

15. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 19 - 21 October 2023, pp.1-2

Akseki Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar

14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 October - 22 November 2022, pp.131-132

Place Names of Antalya Province Akseki District

ISPEC 9th International Conference on Social Sciences & Humanities, Burdur, Turkey, 19 - 20 March 2022, pp.241-249

Türkçe Eğitiminde Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

III. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu , Konya, Turkey, 20 - 22 May 2022, pp.109

RUS OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN İKİDİLLİ ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜR ENTEGRASYON SORUNLARI

BISET- III. Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi, Aksaray, Turkey, 28 - 29 May 2021, pp.21

THE OPINIONS OF EDUCATORS ON A DIGITAL PLATFORM DEVELOPED FOR TRAINEESHIP

5th International Congress on Education,Distance Education and Educational Technology, Antalya, Turkey, 29 - 30 November 2019, vol.1

Eleştirel düşünme becerisine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi

11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, vol.1, no.1, pp.1

Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri: Nicel ve nitel verilere dayalı bir inceleme

11. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2019, pp.1

İBRADI AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Kiev, Ukraine, 5 - 06 October 2018, pp.46

TÜRKÇENİN REKLAMLARDA KULLANILAN SÖZ VARLIĞI

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2017, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.406

Medya Dilinde Türkçenin Söz Varlığı

ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017, pp.130

Books & Book Chapters

Dil Edinimi ve Gelişimi

in: Türkçe Öğretimi, Direkci Bekir, Ateş Murat, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.67-86, 2023

Çocuklara Medya İçeriklerini Çözümleme ve Değerlendirme Becerisinin Kazandırılması

in: Medya Okuryazarlığı Eğitimi, İsmail Yavuz Öztürk,Serkan Say, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-26, 2022

Türkçe Eğitiminde Üstbilişsel Düşünme Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

in: Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I, Prof. Dr. Mehmet Al HACIGÖKMEN,Prof. Dr. Hakan AKDAĞ, Editor, Tablet Kitapevi, Konya, pp.334-347, 2022

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÜSTBİLİŞSEL DÜŞÜNME ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

in: Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar I, , Editor, Tablet Kitapevi, pp.334-347, 2022

Metrics

Publication

30

Project

7

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals