Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çok Kültürlü Eğitimde Halk Kütüphanelerinin Önemi

II. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.491-505

Göçmen Çocukların Eğitime Uyum Sürecinde Kütüphanelerin Rolü

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi VI (ISRC 2019), Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2019, pp.147-157 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kamu Hizmetlerinin Yerine Getirilmesinde İnsan Haklarının Korunması: Kamu Görevlileri Etik Kurulu

in: Kurumsal ve İşlevsel Boyutlarıyla Türkiye'de İnsan Hakları Problematiği, Prof. Dr. Abdullah Yılmaz,Dr. Duru Şahyar Akdemir, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.301-324, 2022 Sustainable Development

Belediyelerde Tekdüze Örgütlenmeden İhtiyaca Göre Örgütlenmeye Geçiş: İl Belediyeleri Örneği

in: Yerel Yönetimlerde Güncel Yaklaşımlar - Teoriden Pratiğe, Pınar Akarçay, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.73-94, 2021

Metrics

Publication

8

Project

2
UN Sustainable Development Goals