Türkiye'de Üniversite Etik Kurulları Üzerine Bir İnceleme


ALEV B., GENÇ F. N.

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.15, no.31, pp.135-182, 2015 (Peer-Reviewed Journal)