Publications & Works

Articles Published in Other Journals

THE AWARENESS OF MUSIC FIELD STUDENT'S PARENTS TOWARDS EDUCATIONAL PROCESSES: ANTALYA SCIENCE ART CENTER EXAMPLE

Journal of Research in Education and Teaching, vol.7, no.3, pp.1-8, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

MÜZİK ALANI ÖĞRENCİ VELİLERİNİN EĞİTİM SÜREÇLERİNE YÖNELİK FARKINDALIKLARI: ANTALYA BİLSEM ÖRNEĞİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.3, pp.225-232, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Müzik gelişimi ve öğrenmede sosyo-kültürel bağlam

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.422-436, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Müzik Yeteneğinin Kavramsal Değişimi

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.67

Books & Book Chapters

Müzik Eğitiminde Öğrenci Öğretmen Ebeveyn Etkileşimi; Antalya Bilim ve Sanat Merkezi Örneği

in: Müzik Eğitimine Giriş I - Müziğin İzinde, Apaydın, Ö., Editor, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, pp.55-70, 2019