Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Post Doctorate of Medicine

  Akdeniz University, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Pediatrik Genetik Bd, Turkey

 • 2001 - 2007 Expertise In Medicine

  Akdeniz University, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Turkey

 • 1994 - 2000 Undergraduate

  Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2007 Expertise In Medicine

  “Febril Konvülziyon Geçiren Hastalarda IL-1ß (-511) ve IL-10 (-1082) Gen Polimorfizmlerinin, Periferal Kanda IL-1ß ve IL-10 Salınımına ve Hastalığın Oluşumuna Etkisi”

  Akdeniz University, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Abd

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017Mikroarray Kursu

  Health&Medicine , 3. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu

 • 2016Nöromusküler Hastalıklar Kursu

  Health&Medicine , 52. Türk Pediatri Kongresi

 • 2016Genetik Uzmanları İçin Yeni Nesil Dizileme Kursu

  Health&Medicine , 3. Nörometabolik Dismorfoloji Sempozyumu

 • 2015Probleme Dayalı Öğrenim Kursu’

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2015İyi Klinik Uygulamaları ve Klinik Araştırmalar Hakkında Temel Eğitim Kursu

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2015Kalıtsal Metabolik Hastalıklarda Moleküler Analizler Kursu

  Health&Medicine , 13. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi

 • 2015Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Güncelleştirilmesi ve Geliştirilmesi Kursu

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2015Genetikte Temel Kavramlar Kursu

  Health&Medicine , I. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu

 • 2014‘Pediatrik Genetik/Pediatrik Gastroenteroloji Çalıştayı’, Antalya.

  Health&Medicine , 50. Türk Pediatri Kongresi

 • 2014‘Gelişim Kursu’, Antalya.

  Health&Medicine , 4. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi

 • 2014‘Biyoistatistik Kursu’, Antalya.

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2014‘Endnote X3 Kursu’,

  IT , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2012‘Nadir Kalıtsal Hastalıklarda Genetik Analiz Yaklaşımları ve Genetik Veri Tabanları Kursu’, Bursa.

  Health&Medicine , 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi

 • 2012‘Bilgilendirme ve Eğitim Semineri’

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi’nde TÜBİTAK tarafından düzenlenen

 • 2011‘Çocuk Yoğun Bakım Kursu’, Antalya.

  Health&Medicine , 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi

 • 2011‘Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Uygulayıcı Eğitimi Kursu’, Antalya.

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2011‘Toplum Önünde Söz Söyleme Kursu’, Antalya.

  Education Management and Planning , Antalya Tabip Odası

 • 2010‘Sağlık, Turizm ve Kültür Eğitimi Kursu’, Antalya.

  Health&Medicine , Türk Tabipleri Birliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • 2008’Neonatal Resüsitasyon Kursu’, Şanlıurfa.

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2007‘Anne Sütünün Desteklenmesi Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Kursu’, Antalya.

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2005Gelişimsel Kalça Displazisinde Tanı, Koruma ve Önleme Yöntemleri Kursu’, Antalya.

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2003Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu’, Antalya

  Health&Medicine , Pediatri Asistanları Derneği

 • 2003‘Araştırma Eğitimi Kursu’, Antalya.

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2002Hekimin Mesleki İlişkileri, Hukuki Sorunlulukları ve Tıbbi Etik Kursu’, Antalya.

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2002Acil Tıp Eğitimi Kursu, Antalya.

  Health&Medicine , Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi