Education Information

Education Information

 • 2013 - 2015 Doctorate

  Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 2011 - 2013 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Pazarlama, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2007 - 2008 Undergraduate

  Universidad de Oviedo Instituto Universitario de la Empresa, Empreseriales, Spain

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Ege University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Yeşil satın alma niyetini belirleyen psikografik faktörler: Düşük ilgilenimli ürün örneği

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2011 Postgraduate

  Üreticilerin tersine lojistik faaliyetlerini etkileyen faktörler: Beyaz eşya sektöründe bir uygulama

  Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

 • C1 Advanced Spanish

 • C1 Advanced English