Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelik Öğrencilerinin Duyarlılık Özelliklerinin Keşfedilmesi: Fenomenolojik Araştırma

2. Uluslararası 8. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Aydın, Turkey, 24 - 26 November 2022, pp.168-170

Missed Nursing Care: A Cross-Sectional and Multi-Centric Study from Turkey

7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Konya, Turkey, 22 September - 25 November 2022, pp.220

Hemşirelik Yönetiminin Hastane Web Sayfasında Görünürlüğünün İncelenmesi

7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Konya, Turkey, 22 - 25 September 2022, pp.47-48

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE FİZİKSEL MUAYENENİN YERİ

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.99-103

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN OSCE VE CORE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.229-234

Bilim ve Bilimsel Yöntem

Uluslararası Genç Araştırmacılar Kongresi, Burdur, Turkey, 28 - 30 November 2019, pp.1089-1099

Bakımda Klinik Bilgelik: Bilgi, Sezgi Ve Deneyim Bileşeninde Bir Vaka Analizi

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.10

Kuram Işığında Hasta Bakmayı Öğreniyorum: Olgu Analizi

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.1

HEMŞİRELİKTE SİSTEMATİK YAKLAŞIM YÖNTEMLERİ ALGORİTMALAR, KLİNİK YOLLAR (PATHWAYS)

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.958-965

Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım Yönetleri Algoritmalar, Klinik Yollar (Pathways)

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.958-965

HEMŞİRELİKTE FİZİKSEL MUAYENENİN TARİHSEL SÜRECİ

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.839-846

Biyomedikal Modelin Hemşireliğe ve Bakıma Etkisi

2. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, vol.2, pp.863-872

HEMŞİRELERİN FİZİKSEL MUAYENE BECERİLERİ KULLANIMINDAKİENGELLER ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.718-725

HEMŞİRELERİN FİZİKSEL MUAYENE BECERİLERİ KULLANIMINDAKİ ENGELLER ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.718-725

HEMŞİRELERİN FİZİKSEL MUAYENE BECERİLERİ KULLANIMINDAKİ ENGELLER ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

5. Ulusal 1. Uluslararası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.718-725

Yoğun Bakımda Hasta Değerlendirme ve İzlemi; Teknoloji, Fiziksel Muayeneyi Etkiledi mi?

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.295

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Muayene Yöntemleri Kullanımına İlişkin Görüşleri

2. Uluslararası 8. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 10 - 13 October 2018, pp.267

Books & Book Chapters

Fiziksel Muayene Sürecine Hazırlık

in: Güncel Hemşirelik Çalışmaları II, Eti Aslan F., Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.23-31, 2019

Solunum Sistemi Fiziksel Muayenesi

in: Güncel Hemşirelik Çalışmaları II, Eti Aslan F., Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.95-113, 2019

Metrics

Publication

25

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

10

H-Index (Scholar)

2

Project

1
UN Sustainable Development Goals