Education Information

Education Information

 • 2018 - 2021 Doctorate

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2009 - 2012 Undergraduate

  Gazi University, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Turizm sektöründe elektronik ağızdan ağıza iletişimin satın alma niyeti üzerine etkisi

  Nevsehir Haci Bektas Veli University, Instıtute Of Socıal Scıences

 • 2015 Postgraduate

  Kapadokya'nın destinasyon imajı üzerine bir araştırma

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü