Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Araba Arkası Yazılar ve Folklorun Beş İşlevi

Millî Folklor, vol.15, no.118, pp.49-62, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Evaluation of Turkish Language and Literature Curriculum in Terms of Reading Types

Journal of Education and Practice, vol.8, no.28, pp.139-147, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dil Becerilerinin Öğretiminde Yansıtıcı Rol

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.4, no.1, pp.278-293, 2015 (International Refereed University Journal)

Kutadgu Bilig’de Kadın

Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.32, pp.324-341, 2004 (Other Refereed National Journals)

“Tatar Halk Edebiyatında Beyit Türü ve Beyit Söyleme Geleneği”

AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.227-241, 1998 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dede Korkut'ta Dua ve Beddua

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez e Ad Verme Çalıştayı, Isparta, Turkey, 11 - 13 June 2020, pp.161-171

ANTALYA’DA TÜRBELERLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALARA BİR ÖRNEK: ŞEYH ŞÜCA

IIII.INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES & EDUCATIONAL MATERIALS DESIGN EXHIBITION, Skopje, Macedonia, 9 - 11 July 2018

Dil Becerilerinin Öğretiminde Yansıtıcı Rol

3. World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 6 - 08 November 2014, pp.5

Books & Book Chapters

Meddah Behçet Mahir'den Derlenen Hikâyelerde Sevgiliyle Haberleşme Motifi

in: Umay Ana'dan Umay Hoca'ya Prof. Dr. Umay Günay Türkeş'e Armağan, Prof. Dr. İsmet Çetin- Bülent Gül, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.37-50, 2019

Anonim Halk Edebiyatı

in: Türk Halk Edebiyatı Genel Bilgiler, Prof. Dr. İsmet ÇETİN, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.37-106, 2019

Çelik Duran (Şair Hasan)

in: Sazın ve Sözün Sultanları, Doç. Dr. Fatha Ahsen TURAN ve Doç. Dr. Ayfer YILMAZ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.112-114, 2016

Episodes in the Encyclopedia

Şah İsmâil

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.1, 2010