Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: Fenomonolojik Bir Araştırma

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.100-107, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Developing a Cultural Competency Scale for Primary Health Care Professionals

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, vol.40, no.2, pp.429-450, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

A Health Behavior Change Model In Increasing Participation In Cancer Screening Programs: Precede-Proceed

Journal of Education and Research in Nursing, vol.15, no.2, pp.123-130, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Effects of Migration on Mental Health of Women

Current Approaches in Psychiatry, vol.7, no.1, pp.1-10, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Göçün Kadın Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, vol.7, no.1, pp.56-67, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Göçün Psikososyal Boyutu [Psychosocial Aspects of Migration]

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry, vol.6, no.1, pp.56-66, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Denizli il merkezi yataklı tedavi kurumlarında doğum yapan annelerin emzirme tutumlarının değerlendirilmesi.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.16, no.1, pp.47-56, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determining Multiple Behavioral Risk Factors For Cancer in Adults in The Community

7TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS ON GOOD MEDICAL RESEARCH, İstanbul, Turkey, 24 - 31 October 2020, pp.21-22 Sustainable Development

Kırsal alanda yaşayan yetişkin bireylerin bulaşıcı olmayan hastalıkların taramalarına katılım durumunun değerlendirilmesi

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.490

Antalya’da görev yapan pediatri hemşirelerinin kültürel yeterlilik düzeyleri ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019, pp.1

Birinci basamak sağlik hizmetlerinde çalişanlarin kültürel yeterliği ve ilişkili faktörler

2.Uluslararası 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.718

MAMOGRAFİ ÇEKTİREN VE ÇEKTİRMEYEN KADINLARIN KORKU VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

2. ULUSLARARASI 20. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.1

Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Türkiye’de Öğrenci Olmaya İlişkin Görüşleri: Bir Olgubilim Çalışması

1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, URFA, Turkey, 21 - 24 October 2017, vol.14, pp.244

The Experiences of an International Student in a Nursing School in Turkey: A Case Report.

International Nursing Student Congres, İstanbul, Turkey, 17 - 18 July 2016, pp.12

International Nursing Student and Cultural Competence.

International Nursing Student Congres, İstanbul, Turkey, 17 March - 18 July 2016, pp.10

International Nursing Student and Cultural Competence.

International Nursing Student Congres, İstanbul, Turkey, 17 March - 18 July 2016, pp.10

Being a Student Nurse in a Different Country.

. International Nursing Student Congres, İstanbul, Turkey, 17 March - 18 July 2016, pp.11

GÖÇMEN KADINLARIN MEME KANSERİ TARAMA DAVRANIŞLARINA KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

17. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Edirne, Turkey, 20 - 24 November 2015, pp.1024-1025 Sustainable Development

STUDIES CONDUCTED ON CANCER SCREENING BEHAVIORSBY USING PRECEDE PROCEED MODEL A SYSTEMATIC REVIEW

2'nd International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2015 Sustainable Development

KÜLTÜREL YETERLİLİK VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ

I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 June 2015, pp.247

Hemşire Kültürel Yeterlilik Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerliği ve Güvenirliği

III.Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.6444

Göç alan Antalya ilinde hemşirelik bölümü öğrencilerinin kişisel olarak ve uygulama alanında bakım verdiği bireylerle yaşadığı sorunlar.

10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 3 - 05 June 2013, pp.1 Sustainable Development

Göçmen bireylerin sağlını koruma ve geliştirmede hemşirenin rolü

2. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 June 2013 Sustainable Development

İstihdam kurumlarındaki yönetici hemşirelerin lisans mezunu hemşireden beklentileri

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 November 1911 Sustainable Development

Güvenli annelik

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 1909

Türkiye’de güvenli annelik

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 0009

Books & Book Chapters

Toplum Temelli Sağlık Hizmetlerinde Kültürlerarası Yeterli Yaklaşımın Önemi

in: Kültürlerarası Hemşirelik, Gülbu Tanrıverdi, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.6-9, 2019