Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determining Multiple Behavioral Risk Factors For Cancer in Adults in The Community

7TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS ON GOOD MEDICAL RESEARCH, İstanbul, Turkey, 24 - 31 October 2020, pp.21-22 Sustainable Development

Kırsal alanda yaşayan yetişkin bireylerin bulaşıcı olmayan hastalıkların taramalarına katılım durumunun değerlendirilmesi

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.490

Antalya’da görev yapan pediatri hemşirelerinin kültürel yeterlilik düzeyleri ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019, pp.1

MAMOGRAFİ ÇEKTİREN VE ÇEKTİRMEYEN KADINLARIN KORKU VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

2. ULUSLARARASI 20. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.1

Birinci basamak sağlik hizmetlerinde çalişanlarin kültürel yeterliği ve ilişkili faktörler

2.Uluslararası 20.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018, pp.718

Uluslararası Hemşirelik Öğrencilerinin Türkiye’de Öğrenci Olmaya İlişkin Görüşleri: Bir Olgubilim Çalışması

1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, URFA, Turkey, 21 - 24 October 2017, vol.14, pp.244

The Experiences of an International Student in a Nursing School in Turkey: A Case Report.

International Nursing Student Congres, İstanbul, Turkey, 17 - 18 July 2016, pp.12

International Nursing Student and Cultural Competence.

International Nursing Student Congres, İstanbul, Turkey, 17 March - 18 July 2016, pp.10

Being a Student Nurse in a Different Country.

. International Nursing Student Congres, İstanbul, Turkey, 17 March - 18 July 2016, pp.11

International Nursing Student and Cultural Competence.

International Nursing Student Congres, İstanbul, Turkey, 17 March - 18 July 2016, pp.10

GÖÇMEN KADINLARIN MEME KANSERİ TARAMA DAVRANIŞLARINA KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

17. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Edirne, Turkey, 20 - 24 November 2015, pp.1024-1025 Sustainable Development

STUDIES CONDUCTED ON CANCER SCREENING BEHAVIORSBY USING PRECEDE PROCEED MODEL A SYSTEMATIC REVIEW

2'nd International Clinical Nursing Research Congress, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2015 Sustainable Development

KÜLTÜREL YETERLİLİK VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİ

I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 June 2015, pp.247

Hemşire Kültürel Yeterlilik Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerliği ve Güvenirliği

III.Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.6444

Göç alan Antalya ilinde hemşirelik bölümü öğrencilerinin kişisel olarak ve uygulama alanında bakım verdiği bireylerle yaşadığı sorunlar.

10. Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 3 - 05 June 2013, pp.1 Sustainable Development

Göçmen bireylerin sağlını koruma ve geliştirmede hemşirenin rolü

2. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 June 2013 Sustainable Development

Traditional Beliefs and Practices of Women About Pregnancy

10th International Interdisciplinary Congress on Women Madrid, Madrid, Spain, 3 - 09 July 2008, pp.250

Afyon Sağlık Yüksekokulu hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi

3. Uluslararası 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 10 September 2005, pp.75

İstihdam kurumlarındaki yönetici hemşirelerin lisans mezunu hemşireden beklentileri

13. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 19 - 21 November 1911 Sustainable Development

Güvenli annelik

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 1909

Türkiye’de güvenli annelik

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 0009

Books & Book Chapters

Toplum Temelli Sağlık Hizmetlerinde Kültürlerarası Yeterli Yaklaşımın Önemi

in: Kültürlerarası Hemşirelik, Gülbu Tanrıverdi, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.6-9, 2019

Toplum Temelli Sağlık Hizmetlerinde Kültürlerarası Yeterli Yaklaşımın Önemi

in: Kültürlerarası Hemşirelik, Gülbu Tanrıverdi, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.6-9, 2019

Metrics

Publication

70

Citation (WoS)

89

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

71

H-Index (Scopus)

3

Project

6

Thesis Advisory

4

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals