Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Care and Nursing Diagnoses in Perinatal Loss, which is Often Overlooked in Obstetrics and Gynecology Clinics

1. Uluslararası Hemşirelik Çalışmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 12 - 14 July 2023, pp.94

Use of Video-Reflexion Method in A Nursing Research: Method Evaluations of the Participants

1. Uluslararası Hemşirelik Çalışmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 12 - 14 July 2023, pp.93

Nursing Care Applied in Accordance with Humanistic Nursing Theory in Pregnancy Termination: A Case Report

14th Congress of the European Society of Gynecology, Venice, Italy, 10 - 13 November 2021, pp.198 Creative Commons License

Görme Engelli Bireylerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.632

Breastfeeding success in preterm babies

I. Uluslararası "Emzirme Gerçeği" Kongresi, Ankara, Turkey, 30 September - 03 October 2019

Kadınların Doğum Şekillerinin Doğum Sonu Konfor Düzeyleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.468-469

Emzirmenin Epigenetik Etkileri

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.117-124

Turkish Women’s Experiences and Expectations of Vaginal Examinations in Labour: A Qualitative Study

The 25th World Congresson Controversies in Obstetrics, Gynecology Infertility (COGI), Viyana, Austria, 30 November - 02 December 2017, pp.152-153

KADIN SAĞLIĞI ALANINDA MOTİVASYONEL GÖRÜŞME YÖNTEMİNİN KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in conjunction with 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology, Antalya, Turkey, 17 - 21 May 2017, pp.369

KNOWLEDGE OF WOMEN RELATED TO SEXUALITY AT POSTPARTUM PERIOD

17th World Congress of the Academy of Human Reproduction, Roma, Italy, 15 - 18 March 2017 Creative Commons License Sustainable Development

GEBELİKTE CİNSELLİK VE CİNSELLİKLE İLGİLİ İNANIŞLAR

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016, pp.128-129

CİNSELLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ: HEMŞİRELERİN CİNSELLİKLE İLGİLİ TUTUM VE İNANÇLARI

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016, pp.115-116

Postpartum Süreçte Kadınların Cinsellikle İlgili Bilgileri ve Bunları Etkileyen Faktörler

II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 February 2016, pp.155

Postpartum Dönemdeki Cinsel Yaşam Üzerine Kültürün Etkisi

III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.136-137

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE ORGAN NAKLİ İÇİN İL DIŞINDAN GELEN HASTALARIN PSİKOSOSYAL UYUM SORUNLARININ BELİRLENMESİ

III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.48-49

Aile Planlaması Yöntemleri İçinde Çifte Korunmanın Yeri ve Önemi

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2014, pp.176

Books & Book Chapters

Perinatal Kayıplar: Yas ve Keder

in: Kadın Sağlığı Sorunlarının Psikosomatik Yansımaları, Kabukcuoğlu K., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.107-117, 2017