Assoc. Prof. ALİ ALBAYRAK


Faculty of Theology, Department of Philosofhy and Religious Sciences

Department of Sociology of Religion


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, Applied Sociology, Anthropology, Social Anthroplogy, Theology, Sociology of Religion

Former Researcher

Email: alialbayrak@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 227 4458 Extension: 3435
Web: alialbayrak@akdeniz.edu.tr
Office: İlahiyat Fakültesi A- Blok 214
Address: alialbayrak68@gmail.com

Metrics

Publication

35

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2002 - 2006

2002 - 2006

Doctorate

Ankara University, İlahiyat /Felsefe Ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi), Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

2000 - 2001

2000 - 2001

Masters (Non-Thesis)

Ankara University, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı, Felsefe Ve Din Bilimleri, Turkey

1993 - 1995

1993 - 1995

Postgraduate

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri , Turkey

1988 - 1993

1988 - 1993

Undergraduate

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri , Turkey

Dissertations

2006

2006

Doctorate

Caferilerde Dini Ve Sosyal Hayat (Ankara Keçiören Örneği)

Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/ Din Sosyolojisi

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Sociology

Applied Sociology

Anthropology

Social Anthroplogy

Theology

Sociology of Religion

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Theology, Felsefe Ve Din Bilimleri

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty Of Theology, Felsefe Ve Din Bilimleri

Courses

Doctorate

Doctorate

TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ

Postgraduate

Postgraduate

SOSYAL DEĞİŞME VE DİN

Postgraduate

Postgraduate

TÜRKİYE'DE DİNİ GRUPLAR

Postgraduate

Postgraduate

BİLİMSEL ARAŞ.TEKNİK. VE ETİK

Undergraduate

Undergraduate

DİNLER TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Postgraduate

Postgraduate

DİNİ GRUPLAR SOSYOLOJİSİ

Postgraduate

Postgraduate

DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Bağımlılık ve Din Nöropsikolojik Bir Yaklaşım

ALBAYRAK A.

TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW , vol.5, no.4, pp.716-722, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Elazığ'da Taziye Geleneği

Albayrak A.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.12, no.2, pp.33-44, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Terör Din İlişkisi(zliği)Üzerine

ALBAYRAK A.

DİNİ ARAŞTIRMALAR , vol.7, no.20, pp.291-301, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2004

2004

Güvenlik-Özgürlük İkileminde Teröre Yönelik Tutumlar

ALBAYRAK A.

DİNİ ARAŞTIRMALAR , vol.7, no.20, pp.275-289, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2003

2003

Küreselleşmeyle İlgili Bir Bibliyografya Denemesi

ALBAYRAK A.

DİNİ ARAŞTIRMALAR , vol.6, no.17, pp.383-401, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

ANTALYA KIRSALINDA DİNİ YAŞAM”, , ANTALYA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2018, vol.1, pp.106-107

KARSLI B., KARAMAN S., ALBAYRAK A., GÜRSU O.

ULUSLARARASI ANTALYA KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, pp.834-844

2018

2018

Eş'ari Teolojinin Sosyo-Kültürel Arkaplanı

ALBAYRAK A.

V. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Eşarilik, Kastamonu, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.398-405

2018

2018

ANTALYA KIRSALINDA DİNİ YAŞAM

KARSLI B., ALBAYRAK A., KARAMAN S., GÜRSU O.

ULUSLARARASI ANTALYA KONGRESİ, Antalya, Turkey, 1 - 03 March 2018, vol.1, pp.106-107

2016

2016

Mahir İz'e Göre Sosyal Bütünleşmede İbadetlerin Rolü

ALBAYRAK A.

5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Türkistan, Kazakhstan, 13 - 15 April 2016, vol.2, no.1, pp.18-24

2015

2015

Türkiye Caferilerinin Ölüö Adet ve Uygulamalarında Ortaasya Türk Kültürünün Etkileri: Bir Mukayese Örneği

ALBAYRAK A.

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 28 - 29 September 2015, pp.89-92

2010

2010

Alevi-Bektaşilerin Diyanet İşleri Başkanlığının Kendilerine Yönelik Din Hizmetlerine İlişkin Tutumları

ALBAYRAK A.

1. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Çorum, Turkey, 7 - 09 May 2010, pp.785-806

Books & Book Chapters

2018

2018

Antalya Kırsalında Dini Yaşam: Çiftçilerin Üretim Faaliyetlerinde Dini Tutum ve Davranışlarının Analizi

ALBAYRAK A., KARSLI B., KARAMAN S., GÜRSU O.

in: Antalya Kitabı 1 Selçukludan Cumhuriyete Sosyal Bilimlerde Antalya, Koçakoğlu B, Karslı B, Sustam D, Sula Z, Yücel İ, Demir A, Editor, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, pp.834-848, 2018

2018

2018

Antalya Kırsalında Dini Yaşam

KARSLI B., KARAMAN S., ALBAYRAK A., GÜRSU O.

in: Antalya Kitabı, Bedia Koçakoğlu, Bahset Karslı, Demet Sustam, Zehra Sula, Editor, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Antalya, pp.834-845, 2018

2017

2017

ZİYA GÖKALP

ALBAYRAK A.

in: XIX. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ, Kemal Sözen, Ali Kürşat Turgut, Sabri Yılmaz, Editor, Divan Kitap, İstanbul, pp.163-182, 2017

2013

2013

Caferilik

ALBAYRAK A.

in: Din sosyolojisi El Kitabı, Akyüz N., Çapçıoğlu İ., Editor, Grafiker, Ankara, pp.515-530, 2013

Scientific Refereeing

December 2016

December 2016

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2016

August 2016

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2015

September 2015

Türkish Studies

Other Indexed Journal