Elazığ'da Taziye Geleneği


Albayrak A.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.2, pp.33-44, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this article it is investigated that what are the customs about the condelence and the behaviors about this customs. The question how cultur and religion effects the condelence  is the main problem of this study. 

Bu makalede taziye ile ilgili adetlerin ve bu adetlerele ilgili tutum ve davranışların neler olduğu araştırılmaktadır. Elazığda uygulanan taziye geleneklerinin oluşmasında/şekillenmesinde din ve kültürün rolü nedir? sorusu da çalışmanın ana problemini teşkil etmektedir.