Assoc. Prof. AHMET ZEKİ GÜVEN


Faculty of Education, Turkish and Social Sciences Education

Turkish Language Education


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Education in Turkish Language and Literature, Education in Turkish Language, Teacher Training

Education Information

2006 - 2010

2006 - 2010

Doctorate

Dokuz Eylul University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Dokuz Eylul University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Dokuz Eylul University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Turkey

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Education in Turkish Language and Literature

Education in Turkish Language

Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Associate Professor

Akdeniz University, Faculty of Education, Türkçe Eğitimi Bölümü

2011 - Continues

2011 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Education, Türkçe Eğitimi Bölümü

Managerial Experience

2017 - 2020

2017 - 2020

Director of the Center

Akdeniz University, Rectorate, Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Akdeniz TÖMER)

2016 - 2017

2016 - 2017

Head of Department

Akdeniz University, Rectorate, Head of Turkish Language Department

Non Academic Experience

2003 - 2011

2003 - 2011

Türkçe Öğretmeni

Milli Eğitim Bakanlığı

Articles Published in Other Journals

2011

2011

Türk Dilindeki Yabancı Etkiler Üzerine Bir Değerlendirme

GÜVEN A. Z.

Türk Dili Dergisi , no.710, pp.161-169, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticilerinin Zorlandıkları Konular ve Nedenleri

Güven A. Z., Banaz E.

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.136-146

2019

2019

Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Kelime Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler.

Güven A. Z., Ulusoy F.

XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 October 2019, pp.146-154

2019

2019

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜNDEKİ DERSLERE İLİŞKİN ALGILAR

Güven A. Z., Ulusoy F.

V. Human Civilization Congress From Past to Future, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.533-539

2018

2018

Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Sorunları ve Çözüm Önerileri (A2 Örneği).

Güven A. Z., Özbilen U.

2. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.199-204

2018

2018

Tersine Öğretim Yönteminin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerilerine Etkisi.

Güven A. Z., Özbilen U.

V. International Eurasian Ecucational Reseach Congress, , Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

2018

2018

Barış Manço’nun Şarkılarında Türkçenin Kullanımı.

Güven A. Z., Özbilen U., Banaz E.

4. Uluslararası Sosyal İdari ve Beşeri Bilimler Sempozyumu , Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.36-37

2017

2017

Mustafa Kutlu'nun Öykülerinde Değer Aktarımı

GÜVEN A. Z., ÖZBİLEN U.

Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu, Muğla, Turkey, 5 - 08 October 2017

2017

2017

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

GÜVEN A. Z.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017

2017

2017

Türkçe Derslerinde Değer Aktarımında Deyimlerin Kullanımı

GÜVEN A. Z.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017

2017

2017

Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarında Konuşma Becerisi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

GÜVEN A. Z., ÖZBİLEN U.

ı. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017

2017

2017

MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU'NUN ROMANLARINDA TÜRKÇENİN KULLANIMI: KİLİT ROMANI ÖRNEĞİ

GÜVEN A. Z., ÖZBİLEN U.

ı. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 May - 14 December 2017

2017

2017

Yabancılara Türkçe Öğretim Kitaplarında Görsellerin Okuma Metinleriyle Uyumu: Gazi Tömer-İzmir Dedam B1-B2 Örnekleri

GÜVEN A. Z., ÖZBİLEN U.

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 27 April 2017

2017

2017

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM KİTAPLARINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARININ YERİ VE KULLANIMI

GÜVEN A. Z.

3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017

2017

2017

CAHİT UÇUK'UN ESERLERİNİN ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: GÜMÜŞ KANAT ÖRNEĞİ

GÜVEN A. Z.

3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Roma, Italy, 20 - 23 April 2017

2016

2016

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

GÜVEN A. Z.

1. İnternational Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.., pp.560

2016

2016

Değerler Eğitimi Bağlamında Bir Ozan: Neşet ERTAŞ

GÜVEN A. Z.

1. İnternational Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, vol.., pp.501

2016

2016

Ortaokul Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Yer Alan Dinleme Metinlerinin sözlü Kültür Ögeleri Açısından İncelenmesi

GÜVEN A. Z., ÖZBİLEN U.

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Burdur, Turkey, 6 October - 08 December 2016, vol.., pp.25

2016

2016

Nasreddin Hoca Fıkralarında Dini Unsurlar

GÜVEN A. Z., ÖZBİLEN U.

Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 30 September - 02 October 2016, vol..

2016

2016

Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarının Şekil İçerik ve Metin Yönünden İncelenmesi

GÜVEN A. Z., CANBULAT M., DİREKCİ B.

2. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Münih, Germany, 19 - 21 May 2016, vol..

2016

2016

Ortaokul 5. 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Şekil İçerik ve Metin Açısından İncelenmesi

GÜVEN A. Z., ÖZBİLEN U., Halat S.

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 13 May 2016, pp.465

2016

2016

Muharrem Tahsin ve Nadiye Ahmet'in Çocuk Hikayelerinin Türk Dili ile İlgili Kültürel Ögeler Açısından İncelenmesi

GÜVEN A. Z., ÖZBİLEN U.

1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne, Turkey, 4 - 07 May 2016, vol.., pp.13

2016

2016

Çocuk Masallarında Çocuğa Görelik İlkesi: Taşlaşan Çocuk Masal Kitabı Örneği

GÜVEN A. Z., ÇETİN S. A.

1.Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne, Turkey, 4 - 07 May 2016, vol.., pp.14

2016

2016

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları Açısından İncelenmesi

GÜVEN A. Z.

Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 14 April 2016, vol.., pp.747

2015

2015

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sözlü Hata Düzeltme ve Uygulamalarına Dair Öğrenci Görüşleri

GÜVEN A. Z.

1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Gent, Belgium, 24 - 26 April 2015, vol.0, no.0

2015

2015

BARIŞ MANÇO’NUN ŞARKILARINDA DEĞER AKTARIMI

GÜVEN A. Z.

Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Bartın, Turkey, 16 - 18 April 2015, vol.0, no.0

2013

2013

Degerler Egitimi Baglamında Bektasî Fıkraları

GÜVEN A. Z.

Uluslararası Egitim Arastırmaları Birligi Kongresi, Çanakkale, Turkey, 29 - 31 May 2013, vol.0, no.0, pp.2230-2246

2012

2012

Ilkögretim II. Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Degerler Egitimi Bakımından Incelenmesi.

GÜVEN A. Z.

Uluslararası Türkçe Egitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 19 December - 21 August 2012, vol.0, no.0

2012

2012

Âsık Aydın Ali'nin Siirlerinde Degerler Egitimi.

GÜVEN A. Z.

Tarihi ve Kültürü Ile II. Zile Sempozyumu, Tokat, Turkey, 24 - 26 October 2012, vol.0, no.0

2011

2011

İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersinde Teknolojik Araç Gereçlerin Kullanımı

GÜVEN A. Z.

IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla, Turkey, 22 - 24 December 2011, pp.623-630

2010

2010

Batı Kökenli Sözcüklerin Yazımı Üzerine Bir Çalışma

GÜVEN A. Z.

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 18 December 2010, pp.444-448

Books & Book Chapters

2021

2021

Türkçe Eğitiminde Değerler Aktarımı

Güven A. Z., Ulusoy F.

in: • TÜRKÇE EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ, Ahmet Zeki GÜVEN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.297-338, 2021

2021

2021

TÜRKÇE EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Güven A. Z. (Editor)

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ, Ahmet Zeki GÜVEN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-431, 2021

2021

2021

Türkçenin Tarihi Serüveni

Güven A. Z., Çetinkaya N. C.

in: TÜRKÇE EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ, Ahmet Zeki GÜVEN, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-19, 2021

2020

2020

• Konuşma ve Diksiyon Eğitimi

Güven A. Z.

Grafiker Yayınları, Ankara, 2020

2019

2019

Türkçe Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler

GÜVEN A. Z.

in: Türkçe Eğitimi, Canbulat M., Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.67-95, 2019

2013

2013

Etkili İletişimin Kuralları ve Etkili İletişim Kurma Süreci

Güven A. Z.

in: Etkili İletişim, Güven,B., Editor, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, pp.53-64, 2013

2012

2012

Mehmet Yardımcı'nın Şiirlerinde Kadın İmgesi

GÜVEN A. Z.

in: Mehmet Yardımcı'ya Armağan Kitabı, Seçkin Aydın, Editor, Tokat Zile Belediyesi, Tokat, 2012

Supported ProjectsCitations

Total Citations (WOS): 10

h-index (WOS): 1