Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE CHANGING REPRESANTATION OF WAR IN THE ART OF PHOTOGRAPHY

Uluslararası Savaş Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2021, pp.10-36 Sustainable Development

Toplumsal Olayların James Nachtwey Fotoğraflarına Etkisi

2. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU ve SERGİSİ, Antalya, Turkey, 29 April - 01 May 2017, pp.47-54

Books & Book Chapters

SANATTA DİJİTALLEŞME BAĞLAMINDA NFT TEKNOLOJİSİ

in: Sosyal, Beşeri ve İdari bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VII, Serdar Öge, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.597-609, 2021