Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

WHAT DO ACCOUNTING JOB ADVERTISEMENTS TELL US?

ÖNERİ , vol.18, no.60, pp.492-511, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Maddi Duran Varlıkların Firma Performansı Üzerindeki Etkisi Bist Bilişim Sektöründe Bir Uygulama

10. Uluslararası Muhasebe Ve Finans Araştırmaları Kongresi ICAFR’23, Çorum, Turkey, 14 - 16 September 2023

Gutenberg’in Muhasebe İhtiyacı

International Aegean Conferences On Social Sciences & Humanities-VIII, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2023

Investigation of The Awareness of Accounting Professionals about Inflation Accounting

7th International CEO Communication, Economics, Organization & Social Sciences Congress, Uzbekistan, 23 - 24 September 2023

Düşmanla İş Birliği Yapmanın Maliyet Analizi: İkinci Dünya Savaşı Fransa Örneği

Bursa 4. International Conference On Scientific Researches, Bursa, Turkey, 8 - 10 July 2023

The Opinions of Summer Schools Students About Accounting Lessons

8th International Conference 2017: Strengthening Strategies, Shaping Policies and Empowering Personnel - Key to Organizational Competitiveness, India, 7 - 09 January 2017, pp.5

A Field Study Of Accounting Students Reason To Choose Their Program Motives Preparedness To University Education And Academic Performances

X. European Conference on Social and Behavioral SciencesSarajevo, Bosnia and Herzegovina, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016

The Effect of Organizational Culture on Firm Financial Performance: Evidence from a Developing Country

1st World Congress on Administrative and Political Sciences (ADPOL), Antalya, Turkey, 28 November - 01 December 2012, vol.81, pp.428-437 Sustainable Development identifier

Sigaranın Muhasebesi: Sigaranın Kullanımına Ekonomik ve Sağlık açısından Bir Bakış

II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 02 October 2012

Books & Book Chapters

İşletme Sahiplerinin Enflasyon Muhasebesine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Diyarbakır İli Örneği

in: Muhasebe ve Denetimde Güncel Akademik Tartışmalar, Onur Özevin,Serkan Yücel, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.23-50, 2023

The Effect of COVID-19 on Professional Accountants: The Evidence of Turkey

in: The Past, Present, and Future of Accountancy Education and Professions, Nina T. Dorata,Richard C. Jones,Jennifer Mensche,Mark M. Ulrich, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.121-141, 2023

Muhasebe Eğitiminde Puzzle Oyunu: Genel Muhasebe Dersinde Bir Uygulama

in: Dijital Çağda Muhasebe ve Finans Eğitiminde Paradigma Değişimi, Burak Arzova, Ganite Kurt, Editor, GAZİ KİTAPEVİ, pp.127-135, 2023

Kırk Yıllık Hatır Yolculuğu: Artukbey Kahve

in: işletmecilik ve Muhasebe Eğitiminde İşletme Ziyaretleri ve Vak'a Etütleri 2022-2023 Sivas Mardin, Göksel Yücel, Ganite Kurt, Burcu Adiloğlu, Editor, GAZİ KİTAPEVİ, pp.91-95, 2023

IFRS 16 Kiralamalar Standardında Yapılan Değişiklikler Kapsamında Değişken Ödemeli Satış ve Geri Kiralama İşlemlerinin Ölçülmesi ve Raporlanması

in: Denetim, Güvence ve Finansal Raporlama Standartlarında Güncel Gelişmeler, Süleyman Uyar, Yıldız Özerhan, Özkan Sarısoy, Editor, GAZİ KİTAPEVİ, pp.247-271, 2023

Adli Muhasebe: Sistematik Bir Derleme

in: Muhasebe ve Finans Araştırmaları, Samet Evci, İrem Kefe, Editor, GAZİ KİTAPEVİ, pp.185-208, 2023

ÇEVRE YÖNETİM MUHASEBESİNDE GÜNCEL BİR YAKLAŞIM: MALZEME AKIŞ MALİYET MUHASEBESİ

in: MUHASEBE SÜREÇLERİ VE GELİŞMELERİ, Dr. Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.35-56, 2022

The Opinions of Summer School Students About Accounting Lessons

in: Strengthening Strategies, Shaping Policies and Emprowering Personnel Key to Organizational Competitivenes, S. S. Bhakar, Sneha Rajput, Chanda Gulati, Rahul Pratap Singh Kaurav, Editor, Prestige Institute of Management, pp.505-517, 2017

Expert Reports

İşçilik Alacakları vb Konularda Yüzlerce Rapor

İş Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Ticaret Mahkemeleri, İcra Mahkemeleri, pp.1, Antalya, 2022

Metrics

Publication

45

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals