Asst. Prof. AYÇA BÜYÜKYILMAZ ERCAN


Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics

Department of Statistics


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Econometrics, Statistics, Statistics, Statistical Analysis and Applications, Natural Sciences


Names in Publications: Ayça Büyükyılmaz

Email: abuyukyilmaz@akdeniz.edu.tr
Office Phone: +90 242 310 6470 Extension: 6470
Web: https://avesis.akdeniz.edu.tr/abuyukyilmaz
Office: İİBF B Blok Ekonometri
Address: Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi İİBF B Blok Ekonometri Bölümü

Metrics

Publication

16

Citation (Scholar)

94

H-Index (Scholar)

4

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2011 - 2015

2011 - 2015

Doctorate

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Ekonometri, Turkey

2010 - 2011

2010 - 2011

Postgraduate

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Ekonometri, Turkey

2008 - 2009

2008 - 2009

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Turkey

2006 - 2008

2006 - 2008

Undergraduate Minor

Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Gazi University, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Markov rejim değişimli vektör otoregresif modeller ve doğrusal olmayan nedensellik analizi: OECD ülkelerinde yenilenebilir enerji tüketimi, CO2 emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki için bir uygulama Sustainable Development

Akdeniz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics

2011

2011

Postgraduate

Bazı kapula tahmin yöntemleri ve ÜFE-TÜFE arasındaki bağımlılık yapısı üzerine bir uygulama

Akdeniz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Econometrics

Statistics

Statistics

Statistical Analysis and Applications

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Akdeniz University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Econometrics

2009 - 2015

2009 - 2015

Research Assistant

Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Ekonometri

Managerial Experience

2016 - 2020

2016 - 2020

Assistant Director of the Institute

Akdeniz University, Institute of Social Sciences

2016 - 2020

2016 - 2020

Board Member

Akdeniz University, Institute of Social Sciences

2016 - 2020

2016 - 2020

Academic Board Member

Akdeniz University, Institute of Social Sciences

Courses

Doctorate

Doctorate

Seminer II

Undergraduate

Undergraduate

Mathematical Statistics II

Undergraduate

Undergraduate

Mathematical Statistics II

Undergraduate

Undergraduate

Ekonometrik Modeller

Undergraduate

Undergraduate

Ekonometrik Modeller

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma Projesi

Doctorate

Doctorate

Seminer I

Undergraduate

Undergraduate

Matematiksel İstatistik I

Undergraduate

Undergraduate

Matematiksel İstatistik I

Postgraduate

Postgraduate

Doğrusal Olmayan İstatistiksel Modeller

Postgraduate

Postgraduate

Öngörü Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

İleri Ekonometri

Postgraduate

Postgraduate

İstatistiksel Analiz

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Statistics

Postgraduate

Postgraduate

Veri Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Statistics

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma Projesi

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı İstatistik

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik

Undergraduate

Undergraduate

İstatistik

Undergraduate

Undergraduate

Uygulamalı İstatistik

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

G7 Ülkelerinde Elektrik Tüketimi ve Kentleşme: Panel Nedensellik Analizi

Özkurt S., BÜYÜKYILMAZ ERCAN A.

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.1 Sustainable Development

2020

2020

OECD Ülkelerindeki Yüksek Teknoloji İhracatı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Panel Eşbütünleşme İlişkisi

Şirin İ. S., BÜYÜKYILMAZ ERCAN A.

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.1 Sustainable Development

2016

2016

Econometric Analysis of Relationship Between CO2 Emissions, Health Expenditure and Economic Growth: The Case of Turkey

BÜYÜKYILMAZ A., ERCAN M.

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016, pp.20 Sustainable Development

2015

2015

Relationship Among CO2 Emissions, Renewable Energy Consumption and Economic Growth with Modeling MS-VAR Approach : The Case of Turkey

BÜYÜKYILMAZ A., MERT M.

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Arastırması ve Istatistik Sempozyumu, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.121 Sustainable Development

2015

2015

Yetişkin ve Çocuklarda Bilgisayar ve İnternet Bağımlılığı: Bir Kalitatif Tercih Modeli Uygulaması

DEMİR Ç., BÜYÜKYILMAZ A., SELİM S.

16. Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.448-450

2014

2014

Türkiye’deki Bölgelere Göre Genç İşsizliğin Ekonometrik Analizi

DEMİR Ç., BÜYÜKYILMAZ A., GÜVEN S.

Ulusal Harran Ekonomi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 23 - 24 October 2014, pp.25

2014

2014

Kadına Yönelik Şiddetin Ekonometrik Analizi

DEMİR Ç., BÜYÜKYILMAZ A.

15. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014, pp.130

Books & Book Chapters

2023

2023

G7 Countries in the Scope of Environmental Kuznets Curve Electricity Consumption, Urbanization, CO2 Emission and Economic Growth: Panel Cointegration and Panel Causality Analysis

Özkurt S., Büyükyılmaz Ercan A.

in: STATISTICAL AND ECONOMETRIC METHODS: Economic, Financial and Actuarial Applications, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç,Yasemin Koldere Akın,Havva Gültekin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.363-389, 2023

2022

2022

Ekonomik Büyüme ve Kamu Harcamaları Arasındaki İlişkinin MS-Granger Nedensellik Yöntemi ile Analizi: Türkiye Örneği

Büyükyılmaz Ercan A.

in: 21. Yüzyılda İktisadı Anlamak: Güncel Ekonometrik Zaman Serileri Çalışmaları, Dr. Mehmet Özcan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.83-96, 2022 Creative Commons License

Supported Projects

2016 - 2018

2016 - 2018

Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi

Project Supported by Higher Education Institutions

MERT M. (Executive), BÖLÜK G., BÜYÜKYILMAZ A.

Scientific Refereeing

January 2022

January 2022

journal of Economy, Culture and society

Journal Indexed in ESCI

December 2021

December 2021

International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences

Journal Indexed in ESCI

April 2020

April 2020

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ (ONLINE)

Other Indexed Journal