Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Özge Özdemir, Zülfikar Zahit Çiftçi, Hüseyin Karayılmaz, “Diş Fırçalama Simülasyonu Sonrası Restoratif Dolgu Materyallerinin Ağırlık ve Yüzey Pürüzlülüğündeki Değişiklikler

Dolgu Materyallerinin Ağırlık ve Yüzey Pürüzlülüğündeki Değişiklikler” 27th International Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 10 September 2021, pp.100

Süt Dişleri İçin Yeni Geliştirilen Prefabrike Cam Fiber Kronların Kırılma Dirençlerinin ve Tutuculuklarının Değerlendirilmesi

27th International Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, Girne, Cyprus (Kktc), 7 - 10 September 2021, pp.100

Kemik Yaşı Tayininde Kullanılan İki Farklı Yöntemin Karşılaştırılması

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 4 June - 06 August 2020, pp.373

Avülse Dişin Fiber Destekli Yer Tutucuya İlave Edilerek Rehabilitasyonu

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.295

TRAVMATİK MİNE-DENTİN KIRIKLARINDA FARKINDALIK DÜZEYİ

26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.303

ÇOCUKLARDA DİŞ YAŞI TAYİNİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.330-331

SÜPERNÜMERER DİŞLERİN DAİMİ DİŞLERİN ERÜPSÜYONUNA ETKİSİ

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.240-241

ÇOCUKLARDA DİŞ ÇEKİMİ NEDENLERİ

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.370-371

SÜPERNÜMERER DİŞLERİN VARLIĞI DİŞ YAŞINI ETKİLER Mİ?

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.332-333

Diş Yaşı Tayininde Hangi Yöntem

2. Uluslararası Sağlık ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.438-446

SÜT DİŞİNDE İNTRÜZİV LÜKSASYON: BİR OLGU RAPORU

2. Uluslararası Sağlık ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.363

Diş Yaşı Tayininde Hangi Yöntem

2. Uluslararası Sağlık ve Yaşam Kongresi, Burdur, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.438-446

Effects of materials and surface treatments on the success of conservative approach in permanent teeth

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.83

Evaluation the effects of blood contamination and haemostatic agents on bond strength to the dentin of the primary teeth

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.45

Oral dental health findings of children and adolescents with type 1 diabetes mellitus: six mounths follow of results

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.110 Sustainable Development

Clinical evaluation of prefabricated zirconium crowns for primary molars in children: 12 months follow-up results

International Association of Paediatric Dentistry Regional Meeting 25th Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2018, pp.167

DiGeorge Sendromu'nda ağız içi bulgular ve tedavi yaklaşımı: 4 Olgu

Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.266-267

Osteogenezis İmperfekta hastalarında dental yaklaşım: 3 olgu

Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.308-309

Endodontic Management of ana Immature Molar Teeth with Large Periradicular Lesion in a Child

1.Online Scientific Congress Of The International Association Of Endodontics, Antalya, Turkey, 30 November - 29 December 2015, vol.1, no.1, pp.95

Microtensile Bond Strenghts of Two Dıfferent Resin Luting Cements on Composite and Compomer Onley Restorations

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2014, pp.1

Kanal tedavisi yapılmış olguların 8 yıllık süreçte karşılaştırılması

21.Congress of Turkish Society of Pediatric Dentistry, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2014, pp.1

Clinical Success of Fiber-Reinforced Composite Resin as a Space Maintainer

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2014, pp.1

Reattachment of coronal fractures:the naturel restoration

18th World Congress on Dental Traumatology, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2014, pp.1

Effects of 2.45 GHz electromagnetic field on development of teeth and surrounding tissues

2nd International Conference and Exhibition on Dental and Oral Health, Dubai, United Arab Emirates, 21 - 23 April 2014, pp.1

7 Nolu dişin kuronu tamamlanmış, 8 nolu diş ne durumda?

İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.1

49,XXXXY Sendromu-MSX1 Geninin Rolü

17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Mardin, Turkey, 20 - 23 May 2010, pp.1

Süt azı dişlerine yapılan amputasyonların uzun dönem başarısı

16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 24 May 2009, pp.1

Travmatik dental yaralanmalarda geç başvurunun sonuçları: Olgu sunumu

1. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 8 - 12 October 2008, pp.1

Dens invaginatuslu bir üst lateral kesici dişte internal rezorbsiyon

1. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 8 - 12 October 2008, pp.1

Lezyonlu 6 yaş dişlerine'hemisection: Olgu Sunumu

1. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 8 - 12 October 2008, pp.1

Diş eksikliği olan bireylerde mental foremenin yeri

9. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 16 - 18 May 2008, pp.1

Books & Book Chapters

Çocuklarda Yaşa Göre Büyüme ve Gelişim Basamakları

in: Pedodonti Akıl Notları, Doç. Dr. Didem Özdemir Özenen, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.1-20, 2019

Çocuklarda Yaşa Göre Büyüme ve Gelişim Basamakları

in: Pedodonti Akıl Notları, Doç. Dr. Didem Özdemir Özenen, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, İstanbul, pp.1-20, 2019

Metrics

Publication

70

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

18

H-Index (Scopus)

3

Project

9

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals