Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“ŞirazAtölyesinde Tezyin Edilmiş Ruzbihan İmzalı Bir Emanet”

I. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız Sempozyumu, Konya, Turkey, 03 November 2021

NİZAMİ GENCEVİ'NİN HAMSESİNİN MİNYATÜR VE DOKUMA SANATINA YANSIMALARI

Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan Abai Kazakh National Pedagogical University, ALMATY, Kazakhstan, 19 May 2021

ALİ ÜSKÜDARİ’NİN SANATÇI KİŞİLİĞİ VE TÜRK SÜSLEME SANATINA GETİRMİŞ OLDUĞU YENİLİKLER

3. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2018

21. YÜZYILDA TÜRK SANATI: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

21. YÜZYILDA TÜRK SANATI: MESELELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMilletlerarası Sempozyum-Sergi-Konser-Çalıştay, Kastamonu, Turkey, 8 - 09 October 2018, pp.157-164

16. YÜZYIL OSMANLI VE SAFEVİ EL YAZMALARINDA YER ALAN TEZHİPLERİN RENK VEKOMPOZİSYON AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

III. ULUSLARARASI AKDENİZ SANAT SEMPOZYUMU KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE YAŞATILMASI, Antalya, Turkey, 24 - 25 April 2018

TÜRK-İSLÂM KİTAP SANATINDA LÂKE CİLT TASARIMLARI (TURKISH-ISLAMIC BOOKS LÂKE BİNDİNG ART DESIGNS)

"ART AND EDUCATION AT THE PRESENT STAGE. NATIONAL AND GLOBAL IN THE CONTEXT OF TEACHER EDUCATION: PROBLEMS, TRENDS AND PERSPECTIVES Proceedings International Scientific and Practical Conference", dedicated to the 90 th anniversary of the Abai Kazakh national pedagogical university, ALMATY, Kazakhstan, 27 February 2018, vol.1, pp.46-57

Türk Sanatında Ejder Motifine Yüklenen Anlam Üzerine Bir Değerlendirme

II.ULUSLARARASI SELANİK SANAT VE SANAT EĞİTİMİ FESTİVALİ, Selanik, Greece, 8 - 11 December 2016, pp.222-233

Kitap Sanatlarında Kullanılan Doğal Boya ve Mürekkep

2. Uluslararası Akdeniz Sanat Sempozyumu, Doğal Boya Sempozyumu-Çalıştayı-Sergisi, Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.272-275

Bir Sanat Eserinin Pedagojik Eleştiri Örneği

II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, Antalya, Turkey, 29 April - 01 May 2017, vol.1, pp.63-69

Osmanlı Klasik Dönem Minyatür Sanatının Felsefesine Yönelik bir durum Değerlendirilmesi

III. Uluslar Arası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, vol.3, pp.411-416