Education Information

Education Information

 • 2001 - 2012 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilimdalı, Turkey

 • 1995 - 2000 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilimdalı, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Neoliberal Yönetimsellik Çağında Türkiye Ekonomisinin Bölüşüm Dinamikleri: 2002 ve 2006 Sosyal Hesaplar Matrisleri Çerçevesinde bir Analiz

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilimdalı

 • 2000 Postgraduate

  1980 Sonrası Türkiye'de Döviz Kuru ve Enflasyon İlişkisi: Dinamik Zaman Serisi Tenikleri ile bir Bakış

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2012Akdeniz Üniversitesi APGEM Tübitak 1001 Proje Eğitimi

  Education Management and Planning , Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi