Education Information

Education Information

 • 2011 - 2016 Doctorate

  Gaziantep University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Gaziantep University, Instıtute Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Dokuz Eylul University, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Finansal okuryazarlık ve finansal refahın belirleyicileri: Gaziantep ve çevre illeri için yapısal eşitlik modeli uygulaması Sustainable Development

  Gaziantep University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

 • 2011 Postgraduate

  Finansal başarısızlık tahmininde veri madenciliğinin kullanılması: İMKB'de bir uygulama

  Gaziantep University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Foreign Languages

 • B1 Intermediate Italian

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2007İtalyanca Kursu

  Foreign Language , İtalyan Kültür Merkezi, İzmir