Education Information

Education Information

  • 1999 - 2004 Doctorate

    Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi, Turkey

  • 1996 - 1999 Postgraduate

    Mersin University, Instıtute Of Socıal Scıences, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Turkey

  • 1992 - 1996 Undergraduate

    Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • C2 Mastery English