Education Information

Education Information

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Graduate School Of Socıal Scıences, Özel Eğitim Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Educatıon, Özel Eğitim Bölümü / Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2008 Postgraduate

  Otistik bireylere adı söylenen giysiyi gösterme becerisinin öğretiminde bilgisayar aracılığıyla sunulan eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği

  Bolu Abant İzzet Baysal University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Eğitim Ana Bilim Dalı