Kardiyovasküler sistem hastalıklarında kullanılan deneysel hayvan modelleri


KARASU E., Öğütman Ç.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ CARDİOVASCULAR SCİENCES, vol.23, no.1, pp.65-74, 2011 (Scopus)