Siirt İli Kırsal Turizm Potansiyeli ve Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları Üzerine Bir Araştırma


USLU A., SANCAR M. F., AKAY B., KUTUKIZ D.

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ-Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E- Dergisi, no.49, pp.350-365, 2015 (Peer-Reviewed Journal)