Karpal tünel sendromlu hastalarda el-el bilek istirahat splinti ve lokal kortikosteroid enjeksiyonunun etkinliklerinin klinik, elektrofizyolojik ultrasonografik yöntemlerle değerlendirilmesi.


Urhan S., KAÇAR C., ALİMOĞLU E., Girgil E.

Romatizma ( The Archives of Rheumatology, vol.19, no.2, pp.99-105, 2004 (Peer-Reviewed Journal)