Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758)' lerde oksitetrasiklin kullanımının nötrofillerin fagositik aktivitesine etkisinin incelenmesi


AKHAN S., TANRIKUL T., BALTA F., SEREZLİ R.

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.15, no.3, pp.455-461, 2003 (Peer-Reviewed Journal)