“Kullanım ve Halk Sağlığı Açısından Suların Sertliğinin Önemi ve Giderilmesi”


TOPKAYA M. B., SAYDAM F. E., OĞUZ H.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yayın Organı, pp.10-12, 1997 (Non Peer-Reviewed Journal)