Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Demografik Değişkenlerinin İş Tatminine Etkilerinin Saptanması Yönelik Bir Araştırma


ÜNGÜREN E., YILDIZ PESEN S.

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, no.1, pp.34-47, 2009 (Peer-Reviewed Journal)