Tergîbü s Salât ın Çağatay Türkçesi ile Yazılmış Nüshası Üzerine


ERBAY F.

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, no.20, pp.189-199, 2006 (Peer-Reviewed Journal)