İMKB'DE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERİN HİSSİ SENEDİ GETİRİLERİ İLE ÇEŞİTLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


Oruç Erdoğan E.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.3, pp.10-20, 2010 (Peer-Reviewed Journal)