Yerel Halkın Sürdürülebilir Turizme Yönelik Tutumu: Fethiye Örneği


Güneş E., Alagöz G., Uslu A.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.201-215, 2020 (Peer-Reviewed Journal)