Kırsal Turizm Açısından İbradı İlçesinin Doğal, Kültürel ve TarihiÇekiciliklerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Özoğul B., Bulut İ.

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-20, 2021 (Peer-Reviewed Journal)