Minivida ile istenmeden meydana gelen kök hasarına bağlı olarak gelişen periradiküler lezyonun endodontik tedavisi: bir olgu sunumu


Er K., Bayram M., Taşdemir T.

Türk Ortodonti Derneği 12. Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 20 October 2011, pp.89

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.89
  • Akdeniz University Affiliated: Yes