Değişik Stres Koşullarında Bitkilerde Absisik Asit (ABA)Miktarının Değişimi ve Strese Adaptasyon Mekanizması


BOZCUK S., TOPCUOĞLU Ş. F.

DOĞA BİLİM DERGİSİ, TEMEL BİLİMLER, vol.6, no.3, pp.157-167, 1982 (Peer-Reviewed Journal)