Vilnius Üniversitesi Kütüphanesinin Oryantalistik Merkezindeki Litvanya Tatar Türklerine Ait Matbu Eserler


ATMACA E.

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.14, pp.47-66, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier