İslam Düşüncesinde Zaman Üzerine Bazı Mülahazalar


DELİSER B.

HERFENE SANAT VE DÜŞÜNCE DERGİSİ, no.9, pp.37-40, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)