Antalya nın Alternatif Turizm Kaynakları


20. yüzyılda Antalya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2007, pp.473-495

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.473-495
  • Akdeniz University Affiliated: No