Bağırsak stoması olan hastaların cinsel deneyimleri: nitel çalışma


Creative Commons License

TAYLAN S., Akıl Y.

Ortadoğu Tıp Dergisi, vol.12, pp.17-23, 2020 (Peer-Reviewed Journal)