Seyyar Sütçülere Süt Veren Üreticilerin, Seyyar Sütçülüğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Antalya İli Örneği


Creative Commons License

Sayın C., Taşcıoğlu Y., Mencet M. N.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, no.26, pp.149-155, 2011 (Peer-Reviewed Journal)