Hiphop Kültürünün Şiddet Yorumu


Creative Commons License

GENÇ S.

II. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Çalıştayı, Antalya, Turkey, 8 - 10 June 2016, pp.100-108

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.100-108
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Violence Interpretation of Hip hop Culture

The hip hop culture that occurred in the ignored neighborhoods of large cities of the United States in the beginning of the 70s, has an understanding which combines the local and the global, shows that people from different nations and classes can possibly live together.Even so, in all its elements (dance, graffiti, and music) violence is emphasized.This violence is a resistance and represents the power. A reciprocal quarrel and conflict are seen in the dance and music. This study discusses the Hip hop culture’s approach to violence basing upon the texts of the rap music and other elements of Hip hop.

Keywords: Hip hop, Violence, Rap Music

Hiphop Kültürünün Şiddet Yorumu

70’li yılların başında Amerika Birleşik Devletlerinin ihmal edilmiş büyükşehir mahallelerinde ortaya çıkan Hiphop kültürü, günümüzde, yerelle küresel olanı birleştiren, farklı milletlerden, sınıflardan insanların bir arada yaşamasının mümkün olabileceğini gösteren bir anlayışa sahiptir. Yine de tüm ögelerinde (dans, grafiti, müzik) şiddet vurgulanır. Bu şiddet bir karşı koymadır ve gücü temsil eder. Dansta ve müzikte karşılıklı atışma ve çekişme sıklıkla görülür. Bu çalışma, rap müziği metinlerinden ve Hiphop’un diğer ögelerinden yola çıkarak Hiphop kültürünün şiddete yaklaşımını ele almaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Hiphop, Şiddet, Rap Müziği