İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği


İNAL M. E., Akın M., Çiçek R.

Mustafa Kemal Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.9, pp.161-181, 2008 (Peer-Reviewed Journal)