Görüntü İşleme Temelli Yüz İfadeleri Tanıma Yöntemi İle İdeal Ders Süresi Tespiti


Creative Commons License

TONGUÇ G., Özaydın ÖZKARA B.

3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology- ICDET, Antalya, Turkey, 24 - 25 November 2017, vol.1, no.1, pp.181-192

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.181-192
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

For learning, students’s attention is required. For this reason, the duration of attention of students is very important in education. In this study, facial expressions were analysed in order to determine the attention period of the students. In a public school in the Mediterranean Region, the face images of seventeen learners in the course of Basic Information Technologies were recorded with the webcams attached to the computer that the students were using. After recording, images were analysed by Facial Action Coding System (FACS). For this purpose, the emotion recognition API developed by Microsoft has been used. The facial expressions of the students were evaluated in terms of disgust, sadness, happiness, fear, contempt, anger, surprise feelings. Thus, throughout the lesson the change in the students' face expressions was identified and ideal course time was determined.

Öğrenme için öğrenci dikkati gerekli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle öğrencilerin dersteki dikkat süresi eğitimde oldukça önemlidir. Bu çalışmada öğrencilerin dersteki dikkat süresini belirlemek amacıyla yüz ifadeleri analiz edilmiştir. Akdeniz bölgesindeki bir devlet okulunda Temel Bilgi Teknolojileri dersinde ders boyunca on yedi öğrencinin yüz görüntüleri, öğrencilerin kullanmakta olduğu bilgisayara takılı olan webcamler ile kayıt altına alındıktan sonra yüz hareketleri kodlama sistemi (Facial Action Coding System - FACS) ile analiz edilmiştir. Bu amaçla Microsoft Firması tarafından geliştirilmiş olan duygu tanıma API’si kullanılmıştır. Öğrencilerin yüz ifadeleri bıkkınlık, üzüntü, mutluluk, korku, önemsememe, öfke ve şaşırma duyguları açısından değerlendirilmiştir. Böylece ders boyunca öğrencilerin yüz ifadelerindeki değişim belirlenmiş ve ideal ders süresi tespit edilmiştir.