Otel Çalışanlarında Tükenmişlik Ve Tükenmişliğe Etki Eden Faktörler


ÇETİN İ.

Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.83-95, 2017 (Peer-Reviewed Journal)