Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Ispanak Bitkisinin (Spinaceae oleraceae L.) Bazı Makro ve Mikro Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi


TOPCUOĞLU B., Yalçın S. R.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.39-48, 1996 (Peer-Reviewed Journal)