Bitkisel Üretim İçin Led Yetiştirme Lambalarının Kullanımı


Creative Commons License

ÇAĞLAYAN N., ERTEKİN C.

Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Turkey, 27 - 30 April 2011, pp.1227-1232

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1227-1232
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The artificial lighting methods are used for crop production in greenhouses if the lighting cannot be provided naturally. LEDs (Light Emitting Diodes) lamp technology has found place in very wide of application areas lately and with LED light, research on crop production have been continuing to increase photosynthesis. LED lamps can emit different wavelengths of the light. The LEDs can produce blue and red of the light spectrums which are the most used spectrum range for photosynthesis of the plants. It is very important issue that is designing, spreading and introducing of this technology for optimum energy consumption and increasing the yield of the agricultural production. Hence, in this study, it is reviewed the advantageous, differences and efficiency of the LED technology and suggestions has been given for usage and design issue of the LED systems for agricultural production.

Seralarda bitkilerin büyümek ve gelişmek için ihtiyaç duydukları ışık miktarının doğal yollarla karşılanamadığı durumlarda yapay aydınlatma sistemleri kullanılmaktadır. Birçok farklı uygulama alanında kendine yer bulan LED (Light Emitting Diode) lamba teknolojisinin bitkisel üretim alanlarında fotosentezi artırma amacıyla kullanılması üzerine araştırmalar devam etmektedir. LED lambalar farklı dalga boylarında ışık yayabilmekte, bitkilerin fotosentez için en çok kullandıkları, tayfın sadece mavi ve kırmızı bölgelerindeki ışığı üretebilmektedirler. Bitkisel üretim alanındaki yapay aydınlatma uygulamalarında ve enerji tasarrufunda önemli üstünlükler getirebilecek olan bu teknolojinin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve özel olarak tasarlanması, düşük enerji kullanımı ve bitkisel üretimde verim artışı yönünden oldukça önemlidir. Bu çalışmada LED’lerin geleneksel bitki büyütme lambalarına göre teknolojik üstünlükleri ve farklılıkları incelenmiş, bitkisel üretim üzerindeki etkileri tartışılmış, kullanımı ve LED sistemlerinin tasarımı konusunda öneriler sunulmuştur.